การพิมพ์ใบประกาศและวุฒิบัตรในรุ่นนี้ให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome และกำหนดค่าการพิมพ์ตามรูปภาพด้านล่าง